Eurytmi

Ordet eurytmi har græske rødder. Det betyder en smuk eller harmonisk rytme. Begrebet blev brugt i antikken af græske og romerske arkitekter til at henvise til de harmoniske proportioner i et design eller i en bygning. Fra det 17. til det 19. århundrede blev ordet brugt til – ikke blot – at betegne harmoniske arkitektoniske proportioner, men også til at betegne “rytmisk orden eller bevægelse” og “En yndefuld proportionalitet og kropsholdning “.

Eurytmi er også en betegnelse for “synlig tale” og “synlig sang” i bevægelse.

I 1912 udviklede Dr. Rudolf Steiner (1861-1925, filosof, videnskabsmand og grundlægger af ​​antroposofi, biodynamisk landbrug, Steiner-skoler og antroposofisk medicin), denne nye bevægelseskunst, Eurytmi.

Han opfattede, hvordan sprog og musik kunne overføres til bevægelser, og hvilken virkning det havde på mennesker.

Hver vokal og hver konsonant udtrykkes med en bestemt bevægelse (gebærd), ligesom toner og intervaller i musiken udtrykkes med specifikke bevægelser.

Der skelnes mellem bl.a. følgende former for eurytmi:

  • Kunstnerisk eurytmi: Her går eurytmien ud på at udtrykke poesi, eventyr og musik i bevægelser.
  • Pædagogisk eurytmi: Her går eurytmien ud på at understøtte og udvikle børns bevæg evne til at bevidstgøre og koordinere deres egne bevægelser, orienterer sig i rummet, udvikle deres sociale færdigheder, udvikle deres selvværd og afbalancerer intellektuel læring på en kreativ måde.
  • Erhvervs eurytmi: Her går eurytmi ud på at bevidstgøre den sociale forståelse i et arbejdsfællesskab med henblik på at harmonisere ​​arbejdssituationer. Den kan også anvendes som led i teambuilding og kommunikation.
  • Eurytmi i AOF undervisning: Her går eurytmi ud på at medvirke til øget sundhed, integrere krop, sjæl og ånd gennem kreative bevægelseselementer på hold.
  • Eurytmi terapi: Her går eurytmi ud på gennem individuel behandling at skræddersy et intensivt program baseret på de eurytmiske lydbevægelser. De eurytmiske lydbevægelser bliver et middel til at hjælpe en på vej til at genoprette en almen sundhedstilstand.

Hvem kan drage nytte af eurytmi?

Alle mennesker i alle aldre, fra babyer til seniorer kan drage fordel af eurytmi.

Med eurytmi kan man bl.a. forhindre modvirke, forebygge og hele ​​stress og spændinger i forbindelse med vores moderne livsstil.

Eurytmi kan betragtes som “Tai Chi for Vesten”. Det har en oplivende effekt på livskræfterne (Chi), harmoniserer krop, sjæl og ånd og forbinder os med naturen, vores medmennesker og kosmos. Det er de samme kræfter der strømmer i poesi, musik og rytme.

SM_eurythmy_the_walking